loading
Farming simulator 2019 mods
Base Ketrzyn 1.15.x
1 0 0 378

Base Ketrzyn 1.15.x

[EN]
The database is created from the map of the SCS. Works with other maps.
Kętrzyn is from Olsztyn – Bialystok.
1-Service
2-loading ramp by the tracks of the rest
3 other …..

[PL]
Baza jest stworzona z mapy SCS. Działa z innymi mapami.
Kętrzyn jest na trasie Olsztyn – Białystok.
1-serwis
2-rampa rozładunkowa przy torach z odpoczynkiem
3-inne…..

mangat

    Comments
  • No comments
  • Write a comment
.