loading
Farming simulator 2019 mods
Physics by Mateoo v1.34
0 1 0 94

Physics by Mateoo v1.34

EN:
Real Physics by Mateoo, works with default trucks. You need to change values in your profile with notepad.
My documents > Euro Truck Simulator 2 > profiles > [Your Profile] > config > right mouse button and edit by notepad

We looking for those values and we change it, default values = 1

uset g_suspension_stiffness “0.55”
uset g_trailer_stability “0.45”
uset g_truck_stability “0.35”

Save and exit. Now just run your game and enjoy phisics.

PL:
Realna fizyka jazdy autorstwa Mateoo, działa na standardowych ciągnikach z gry. Do poprawnego działania modyfikacji należy zmienić wartości w profilu na którym gramy za pomocą notatnika według podanego poniżej wzoru.
Moje dokumenty > Euro Truck Simulator 2 > profiles > [twój profil] > config > prawy przycisk myszki oraz edytuj za pomocą notatnika

Szukamy następujących linijek i zmieniamy wartości, domyślna wartość = 1

uset g_suspension_stiffness “0.55”
uset g_trailer_stability “0.45”
uset g_truck_stability “0.35”

Zapisujemy i wychodzimy. Od teraz możemy cieszyć się fizyką. Miłej gry!

Mateoo

    Comments
  • Mateoo
    2019-03-17 00:00
    0 0
    https://modsbase.com/0zurwceftk6k/FIZYKA_MATEOO.1.34.scs.html
  • Write a comment
.