loading
Farming simulator 2019 mods
TZ summer container v1.0
0 0 0 394

TZ summer container v1.0

Tento mod nahrazuje P? Vodní SCS gooseneck trailer, trailerem SUMMER container.
Author modu: Rommi TZ
Author Modelu: Rommi TZ, SCS Software, GTM mjaym, Alex Antonov, Mr_Zer, kingpins, Road Hunter
Instalace: 1 Rozbal archive "TZ_sommer_container" do složky Documenty \ Euro Truck Simulator 2 \ mod.
2 Spus ?? hru a aktivuj mod v profilu.
!!! Mod depending vyroben a testován na verzi hry 1.10.1. a nemusí být kompatibilní s ostatními mody !!!
!!! Pozor !!!
TZ Express trailer mod instalujete na vlastní nebezpeèí. Author odmítá jakoukoliv zodpovìdnost za pøípadné škody zpùsobené TimTo modem.
S pozdravem a pøáním hodnì kilometru bez nehod ROMMI TZ.

Autor modu: Rommi TZ
Autor Modelu: Rommi TZ, SCS Software, GTM mjaym, Alex Antonov, Mr_Zer, Königszapfen, Roadhunter

    Comments
  • No comments
  • Write a comment
.