loading
Farming simulator 2019 mods
Ursus C330 v2.1
4 0 0 919

Ursus C330 v2.1

Usuni?to wszystkie b??dy w log
Zmniejszon? wag? archiwum modu
Rozja?niono tekstur?
Dodano kilka elementów do modelu
Dodano ruchomy zegar
Dodano kabin? zdejmowan? na przycisk
Dodano kogut zdejmowany na przycisk
Dodano drzwi otwierane (na podej?cie jak i z wewn?trz ci?gnika)
Dodano klakson
Dodano pod?wietlanie zegarów
Dodano skrypt ShowHelp.lua informuj?cy o przypisaniu klawiszy
Poprawiono pozycj? kierunków
Dodano mod r?ki (r?ka pojawia si? dopiero po zako?czeniu animacji wej?cia)
Dodano ruchom? klap? komina
Dodano animacj? wej?cia
Dodano tura zdejmowanego na przycisk
Dodano kurz spod kó?
Dodano belk? zdejmowan? na przycisk
Dodano wentylator
Dodano ?lady kó? po wyje?dzie z pola
Dodano zdejmowan? belk? na podej?cie
Dodno otwieran? mask? (na podej?cie jak i z wewn?trz ci?gnika)
Dodano wycieraczk?
Dodano b?otniki zdejmowane na przycisk
Dodano skrypt na przebijanie opon

Fajny43

    Comments
  • No comments
  • Write a comment
.