loading
Farming simulator 2019 mods
Ursus c360 v1.0
7 0 0 1434

Ursus c360 v1.0

Autorzy: Marcello1942, Grzegorz056
Total Edit: roller90
Edit2 + dodanie tura: ursusc4011

Ci gnik Posiada?:
- Mod ORKI v2 (klawisz f7)
- Ruchom? o?
- Otwierane drzwi, tyln? szyb?, uchylany roof na podej? cie oraz na klawisz
- Animacje elementów silnika
- Ruchoma wskazówka obrotomierza
- Brudz ce si? ko? a (Washable)
- Realne d wi ki?
- Otwieran? klap? maski
- Manualne odpalanie, never never ga po wyj ciu?
- Realn? Fizyk? Jazdy
- Dynamiczn? animacje dymu
- Short spod kó? na polu
- Pe?na animacja tylniego podno nika oraz uk? kierowniczego
- Poprawion? scal?
- Power-stick i PTO
- It limiter i Licznik motogodzin i wiele innych
- Adowacz czo owy?

Autorzy: Marcello1942,Grzegorz056
Total Edit: roller90
Edit2 + dodanie tura: ursusc4011

    Comments
  • No comments
  • Write a comment
.