loading
Farming simulator 2019 mods
Samson PG 25 v1.0
3 0 0 2182

Samson PG 25 v1.0

Slurrytanker byl vyvinut tak, aby spl?ovaly požadavky na profesionální uživatele, pokud jde o náklady na ú?innosti, flexibility, uživatelská p?ív?tivost a nízké nároky na údržbu.

Slurrytanker je modulární sestavení, a má dlouhý seznam možností. Díky tomu je možné pro vás konfigurovat sv?j vlastní slurrytanker pro vaše konkrétní pot?eby. Pokud se vaše pot?eby zm?ní poté, co jste si koupili slurrytanker je možné vybavit mnoho možností.

Všechny cisterny jsou pískované Následoval vysoce kvalitní vrchní nát?r. Dv? vrstvy epoxidové barvy vnit?ní, v kombinaci s dv?ma vrstvami bi-komponentní nát?r polyuretanový dokon?ovací mimo Zajistit maximální životnost a vysokou re-prodejní cenu.

Integrovaný design z kalové cisterny Samson, s koly umíst?nými na bo?ní stran? nádrže na nízké t?žišt?, je nabitý s inovativními funkcemi.

LS_JiraCz
Oriešok Modding

    Comments
  • No comments
  • Write a comment
.