loading
Farming simulator 2019 mods
The River Po by Vaszics v1.0
4 1 0 699

The River Po by Vaszics v1.0

Guide in English, German and
Guide in English, German and Hungarian languages!
Überblick in Englisch, Deutsch und Ungarisch!
Ismertető angol, német és magyar nyelven!
The Po River_by Vaszics
Guide

Dear players!
The show and the Italian Po River.
Alloy the reality and the imagination. The pleasant and enjoyable game, I suggest you to read this guide. Here are detailed in the show.
I hope my work will bring a lot of joy with the players.
The show 4 x.
The initial game basic machines. Of the ZIP files you need to copy the MOD subdirectory.
If you want to play the basic machines not, there is another solution. To do this, however, should be used for the map, proposed a separate package in ZIP files. This package contains, I have suggested and tested machines, tools, utilities.
In both versions, the 1-2-3-4 field 1 Euro, and the rest have to buy at a higher price.
1 field is grass. From here you can ensure the grass.
The plants need fruit orchard gardens can be placed in the filler neck, receiving stations, pour something on it. This can be cleaned up the delivery time.
The plants and the shops are marked A and W prefix ( for example, A02 proceedings-Farmshop) on the map, and information areas.
This is the significance of having a full picture of what fruits are necessary to that object, and stores what you can sell.
The attached tables show this graphically.
The farming, the amount of crops prices depend on the transport distance and approach points you can gain.
The game will be a lot to explore. The water surface is permeable, so water can also be used during the tour.
The traffic I suggest you turn it on, because it's more fun.

Vaszics
Die Po-River_by Vaszics
Anleitung
Liebe Spieler!
Die Show und den italienischen Po.
Legierung, die Realität und Phantasie. Die angenehmen Spiel, empfehle ich Ihnen, diese Anleitung zu lesen. Hier werden in der Karte dargestellt.
Ich hoffe, dass meine Arbeit viel Freude mit den Spielern bringen wird.
Die Show 4 X.
Das ersten Spiel Basismaschinen. Die ZIP-Dateien müssen Sie das MOD-Unterverzeichnis kopieren.
Wenn Sie die grundlegenden Maschinen nicht spielen wollen, gibt es eine andere Lösung. Um dies zu tun, aber werden verwendet für die Karte, schlug ein separates Paket in ZIP-Dateien. Dieses Paket enthält, habe ich vorgeschlagen und getestet von Maschinen, Tools, Dienstprogramme.
In beiden Versionen der 1-2-3-4 Feld 1 Euro und den Rest haben zu einem höheren Preis zu kaufen.
1 Feld ist Gras. Von hier aus können Sie das Gras sicherstellen.
Pflanzen notwendig, den Obstgarten Obstgärten platziert werden können, in den Füller-Hals, Empfangsstationen, Gießen etwas drauf. Dies kann sich die Lieferzeit gereinigt werden.
Der Pflanzen und die Geschäfte sind A und W Präfix gekennzeichnet ( z. B. A02 Verfahren-Farmshop) auf der Karte und Informationsflächen.
Dies ist die Bedeutung des Habens eines umfassendes Bildes der welche Früchte auf dieses Objekt erforderlich sind, und speichert, was Sie verkaufen können.
Die beigefügten Tabellen zeigen dies grafisch an.
Die Landwirtschaft, die Ernten Preise hängt die Transportentfernung und Ansatz-Punkte, die Sie gewinnen können.
Das Spiel wird viel zu entdecken sein. Die Wasseroberfläche ist durchlässig, sodass Wasser auch während der Tour verwendet werden kann.

Vaszics
A Pó folyó_Vaszics
Útmutató
Kedves játékos!
A térkép az olaszországi  Pó folyó és vidéke.
Ötvöztem a valóságot és a képzeletet. A kellemes és élvezetes  játék érdekében javaslom elolvasni ezt az  Útmutatót. Itt részletezem a térkép jellemzőit.
Remélem munkám sok örömet fog hozni az azzal játszóknak.
A térkép 4x.
Az induló játék alapgépekkel van felszerelve. A csomagban lévő ZIP fájlokat be kell másolni a MOD alkönyvtárba.
Ha későbbiekben nem az alapgépekkel kíván játszani, van egy másik megoldás. Ehhez azonban fel kell használni a térképhez, egy külön csomagban javasolt ZIP fájlokat. Ez a csomag tartalmazza, az általam javasolt, és kipróbált gépeket, eszközöket, segédprogramokat.
Mindkét változatban az 1-2-3-4 szántóföld 1 Euro, a többit magasabb áron kell megvenni.
Az 1 mező be van vetve fűvel. Innen lehet biztosítani a füvet.
Az üzemekhez szükséges gyümölcsöket a gyümölcsös kertekben elhelyezett beöntő – fogadó állomásokon lehet leönteni. Ezzel meg lehet takarítani a szállítási időt.
Az üzemek és a boltok A és W előtaggal vannak jelölve ( például A02-Farmshop ) a térképen, és az információs területeken.
Ennek az a jelentősége, hogy teljes képet kaphassunk az adott objektumnál milyen gyümölcsök szükségesek, és a boltokban mit lehet eladni.
A mellékelt táblázatok szemléletesen mutatják ezt.
A gazdálkodás során, a terményekért kapott árak nagysága függ a szállítási távolságtól, és a megközelítés nehézségétől.
A játék során a térképen sok felfedeznivaló van. A víztükör átjárható, tehát víz alatti túrát is be lehet iktatni.
A forgalmat javaslom bekapcsolni, mert úgy élvezetesebb.

Vaszics

    Comments
  • Kuhzucht
    2016-05-17 21:03
    0 0
    o my gott FPS 6 - 13 no no no map on demage
  • Write a comment
.