loading
Farming simulator 2019 mods
The River Po by Vaszics v1.5
0 0 0 688

The River Po by Vaszics v1.5

English, German and Hungarian!
The Po River_ by Vaszics 1.5
Guide
Dear players!
version 1.5
The map of the 1.4 version the following changes have been made.
-  A new plant was created, the candid camera show (W20-Egg factory). The production of the means specified in accordance with the fully automatic.
-  The MOD should be included in the subdirectory "Placeable_MilkTruckTrigger.zip" file, whereas in triggers have been incorporated into the map.
-  The digital displays renovated. The number of display range has been 0-999999999 liter.
-   The map at the 3-3 three piece wind turbine has been placed.
-   Landscaping (dirt roads cut trees and install, create, etc.).
-   Not a new game, in some areas the ground for decoration I cut grass. I have the 1.4 version is selected. During the transformations (such as the Castle) it can be confusing. This would be a good idea to clean up the grass.

The following steps should be performed after you dial, because the land will be reset, and the crops waiting to be harvested and actions will be lost.
The solution is the following:
1. the game SAVEGAME. Directory to save.
2. Start a new game with the same degree of difficulty, and this game without save.
3. the new game SAVEGAME. Library, copy the following files from the game we played a SAVEGAME. Directory.

splitShapes. gmss
fruit_density. grle
map01.i3d. Gelände. Dynlod. 24bpp. cache
Cultivator_density. grle
Straw_haulm_density. grle

4. starten Sie Ihre gespielten Spiele.
5. wenn alles in Ordnung ist, alles ist wie das alte Spiel, nur zu Grasschnitt im Bereich scheint überflüssig zu sein.
Erinnerung!
Die Show 4 X.
Das ersten Spiel Basismaschinen. Die ZIP-Dateien müssen Sie das MOD-Unterverzeichnis kopieren.
Wenn Sie die grundlegenden Maschinen nicht spielen wollen, gibt es eine andere Lösung. Um dies zu tun, aber werden verwendet für die Karte, schlug ein separates Paket in ZIP-Dateien. Dieses Paket enthält, habe ich vorgeschlagen und getestet von Maschinen, Tools, Dienstprogramme.
In beiden Versionen der 1-2-3-4 Feld 1 Euro und den Rest haben zu einem höheren Preis zu kaufen. 1 Feld ist Gras. Von hier aus können Sie das Gras sicherstellen.
Pflanzen  notwendig,  den  Obstgarten  Obstgärten  platziert  werden  können,  in  den  Füller-Hals, Empfangsstationen, Gießen etwas drauf. Dies kann sich die Lieferzeit gereinigt werden.
Der Pflanzen und die Geschäfte sind A und W Präfix gekennzeichnet ( z. B. A02 Verfahren-Farmshop) auf der Karte und Informationsflächen
Dies ist die Bedeutung des Habens eines umfassendes Bildes der welche Früchte auf dieses Objekt erforderlich sind, und speichert, was Sie verkaufen können.
Die Landwirtschaft, die Ernten Preise hängt die Transportentfernung und Ansatz-Punkte, die Sie gewinnen können.
Die Karte vorschlagen, Parallel zu der Karte Modpack 1,5 Paket, enthält die notwendigen Maschinen und Geräte verladen.

A Pó folyó_Vaszics 1.5
Útmutató
Kedves játékos!
1.5 verzió
A térképen az 1.4 verzióhoz képest az alábbi változtatások történtek.
{C}{C}-           {C}Egy új üzem lett létrehozva, a tojásgyár ( W20-Egg factory ). A termelés a megfelelően megadott eszközökkel teljesen automatikus.
{C}{C}-           {C}A MOD alkönyvtárból ki kell venni a „Placeable_MilkTruckTrigger.zip” állományt, mivel az ebben lévő triggerek be lettek építve a térképbe.
{C}{C}-           {C}A digitális kijelzőket  felújítottam. A számkijelzési tartomány 0-999999999 liter lett.
{C}{C}-           {C}A térképen három helyen 3 – 3 darab szélturbina lett elhelyezve.
{C}{C}-           {C}Tereprendezés ( földutak kialakítása, fák kivágása és telepítése, stb. ).
{C}{C}-           {C}Nem új játék esetében, egyes területeken a talajon  a díszítéshez vágható füvet alkalmaztam. Már az 1.4 verziónál is jeleztem. Az átalakítások során ( például a várban ) ez zavaró lehet. Ezt a füvet célszerű lenne eltüntetni.

Az alábbi műveleteket tárcsázás után célszerű elvégezni, mivel a termőföldek alapállapotba kerülnek, és a rajta lévő betakarításra váró termények és műveletek elvesznek.
A megoldás a következő:
{C}{C}1.       {C}A játékban résztvevő SAVEGAME.. könyvtárat mentsük el.
{C}{C}2.       {C}Kezdj egy új játékot, ugyanolyan nehézségi fokozattal, és ezt játék nélkül mentsd el..
{C}{C}3.       {C}A új játék SAVEGAME.. könyvtárából másoljuk át az alább felsorolt fájlokat az általunk játszott játék SAVEGAME.. könyvtárába.

map01.i3d.terrain.dynlod.24bpp.cache
splitShapes.gmss
cultivator_density.grle
fruit_density.grle
straw_haulm_density.grle

{C}{C}4.       {C}Indítsd újra az általad játszott játékot.
{C}{C}5.       {C}Ha minden t jól csináltál, akkor minden állapot a régi játék szerint alakul, csak a terepen lévő szükségtelen vágható fű tűnik el.
Emlékeztető!
A térkép 4x.
Az induló játék alapgépekkel van felszerelve. A csomagban lévő ZIP fájlokat be kell másolni a MOD
alkönyvtárba.
Ha későbbiekben nem az alapgépekkel kíván játszani, van egy másik megoldás. Ehhez azonban fel kell használni a térképhez, egy külön csomagban javasolt ZIP fájlokat. Ez a csomag tartalmazza, az általam javasolt, és kipróbált gépeket, eszközöket, segédprogramokat.
Mindkét változatban az 1-2-3-4 szántóföld 1 Euro, a többit magasabb áron kell megvenni.
Az 1 mező be van vetve fűvel. Innen lehet biztosítani a füvet.
Az  üzemekhez  szükséges  gyümölcsöket  a  gyümölcsös  kertekben  elhelyezett  beöntő  –  fogadó
állomásokon lehet leönteni. Ezzel meg lehet takarítani a szállítási időt.
Az üzemek és a boltok A és W előtaggal vannak jelölve ( például A02-Farmshop ) a térképen, és az információs területeken.
Ennek az a jelentősége, hogy teljes képet kaphassunk az adott objektumnál milyen gyümölcsök szükségesek, és a boltokban mit lehet eladni.
A  gazdálkodás  során,  a  terményekért  kapott  árak  nagysága  függ  a  szállítási  távolságtól,  és  a megközelítés nehézségétől.
A térképhez javaslom a térképpel párhuzamosan felrakott Modpack 1.5 csomagot, amely tartalmazza a szükséges gépeket és berendezéseket.

Vaszics

    Comments
  • No comments
  • Write a comment
.