loading
Farming simulator 2019 mods
Bory Dolnoslaskie by Olek09
1 4 0 930

Bory Dolnoslaskie by Olek09

[EN]
The day was over, the moment was when I gave you my map!
MAPS HAVE A FEW MESSAGES WHICH DO NOT STOP IN GAME!

WE HAVE HERE SOON WITH 20 (Y)? FOR MAP ISSUE? :)

MAP HOLD:
- 3 farm holdings.
- Pigs, sheep and cows
- About 40 boxes, I did not count.
- PDA Unfortunately, it is not fully compatible with the map.
Well-formed terrain.

AUTHOR: OLEK09

NO EDITION!
NO CHANGES TO LINK!
CAN BE ON ANOTHER FORM, BUT THE CONDITIONS OF COPYING ALL CONTENT AT UP!

[PL]
Nastał ten dzień, nastał ten moment kiedy wydaję wam moją mapę!
MAPA POSIADA KILKA BŁĘDÓW KTÓRE NIE PRZESZKADZAJĄ W ROZGRYWCE!

WBIJEMY TUTAJ TAK Z 20 (Y)? ZA WYDANIE MAPY? :)

MAPA POSIADA:
- 3 Grywalne gospodarstwa.
- Świnie, owce i krowy
- Około 40 pól, nie liczyłem.
- PDA Niestety nie jest do końca kompatybilne z mapą.
- Dobrze ukształtowany teren.

AUTOR: OLEK09

ZAKAZ EDYCJI!
ZAKAZ ZMIANY LINKU!
MOŻNA WYNOSIĆ NA INNE FORA, ALE POD WARUNKIEM SKOPIOWANIA CAŁEJ TEJ TREŚCI U GÓRY!

-

  Comments
 • Blacky
  2017-06-24 03:20
  0 0
  wrong video and wrong map mod
 • Blacky
  2017-06-24 03:23
  0 0
  you got WYPAKUJ map mod instead FRISIAN MARCH V2.6
 • Blacky
  2017-06-24 03:30
  0 0
  also your map screwed up the trees flickered the whole map mod freeze's up it's messed up need to be fixed
 • Blacky
  2017-06-24 03:31
  0 0
  think you got a virus bug in it
 • Write a comment
.