loading
Farming simulator 2019 mods
Dwokolka v1.0.0.0
1 0 1 724

Dwokolka v1.0.0.0

EN:
Polish one-axle wheel
Authors: CatFan 18
Price of 4,400 $
Daily maintenance of 5 $
The pivot has transmission belts

PL:
Polska kołówka jedno-osiowa
Autorzy: CatFan 18
Cena kołówki 4,400$
Dzienne utrzymanie 5$
Kołówka posiada pasy transmisyjne.

-

    Comments
  • No comments
  • Write a comment
.