loading
Farming simulator 2019 mods
Osina v2.0
6 2 0 4148

Osina v2.0

The map has:
V1.
- Two playful farms, one set for the production of cows, the other plant and the pigs.
- Purchase of cereals on the old farmer's house, (the particular kind of grain is sold in another building)
- Purchase of animals also at the State Farm
-Click with machines and running machine reset
- starter machines
- 49 fields with area from several aries to about 5 ha and 3 meadows
As I mentioned, an incredibly mapped area of ​​Lower Silesia you will not find on any other map :)
- Mod Sieczki
- Gates and gates opened with a mouse
- Button lights
-I add invisible walls in the fields to the map area and one in the village is not a mistake, they are done deliberately, because it is surrounded by maps

What I changed in
V2
- I added obór with swin
- There are several new pol
- I rebuilt some one of the rich
- some visual fixes
"I added the buns to the cows grazes
- And some other things you'll see :)
Prohibitions:
- Absolute NOISE EDITION MAP!
- PROMOTING LINKS AND REPLACEMENT !!
- PROMOTE MAP AND LINK TO OTHER FORUM !! (I can help myself: D)

 

****

 

Mapa posiada :
V1.
- Dwa grywalne gospodarstwa, jedno nastawione na produkcje  krow, drugie roślinną i trzody chlewnej  .
- Skup zbóż na starym PGR-rze, (poszczególny rodzaj zboża sprzedaje się w innym budynku)
- Skup zwierząt także na PGR-rze
-Sklep z maszynami i działającym resetem maszyn
- Maszyny na start
- 49 pól o powierzchni od kilku arów do około 5 ha i 3 łąki
- Tak jak wspomniałem niesamowicie odwzorowany teren Dolnego Śląska, którego nie spotkacie na żadnej innej mapie :)
- Mod Sieczki
- Bramy i wrota otwierane za pomocą myszki
- Lampy na przycisk
-Dodam ze niewidoczne ściany na polach do okola mapy i jedna w wiosce nie sa bledem, sa zrobione celowo, gdyż jest to otoczenie mapy

Co zmienilem w
V2
- Dodałem obore ze swiniami
- Doszlo kilka nowych pol
- Przebudowałem troche jedno z gopspodarstw
- kilka poprawek wizualnych
- Dodałem biny na gospie z krowami
- I jeszcze kilka innych rzeczy, ktore sami zobaczycie :)  
Zakazy :
- Bezwzględny ZAKAZ EDYCJI MAPY !!
- ZAKAZ ZMIANY LINKU ORAZ REUPLOADU !!
- ZAKAZ WYNOSZENIA MAPY ORAZ LINKU NA INNE FORA !!, ( sam sobie poradzę :D )

Autor : Didek96
Autor niektorych modeli: AgroPiotrmosz

  Comments
 • Fredl
  2017-06-12 13:01 Send message
  0 0
  felder kauf dann ist toll
 • Name
  2017-07-11 02:25 Send message
  0 0
  worst video ever , show some thought to the map and a few words always makes it better plus were you drunk as you were all over the place
 • Write a comment
.