Bolusowo Polska Wies v6.0

DESCRIPTION

- Plik i3d 3,5 mb
- 3 Polskie gospodarstwa,
- Ma?e pola,
- Hodowla krów i kur,
- Obornik, gnojowica v2,
- Mod sieczki,
- Skup zbo?a na farmie,
- Realistyczne b?oto,
- Nowe tekstury,
- Nowy silos do kiszonki oraz obornika,
- Karmienie i ?cielenie,
- Urozmaicone ukszta?towanie terenu,
- Wi?cej zobaczycie sami ! 

CREDITS

MafiaSolec

Similar modifications
COMMENTS

There are no any comments

Write a comment