URSUS C 360 2WD RED KOZAK HEROS TV V1.1

DESCRIPTION

- Animované Vehicle

- Motorizovaný

- Riditelné

- Pojízdný

- Klády

- Hirable

- Ai Traktor

- Bunker Silo Zhutňovač

- Honk

- Indoor Hud

- Lze Namontovat

- Animace

- Ruční Brzda

- Animované Podrobnosti

- Dynamic Kamera

- Vnitřní Zvuk

- Physical Camera

- Vstup Do Animace

CREDITS

Rockstar94 , Marcello1942 , Heros TV

Similar modifications
COMMENTS

There are no any comments

Write a comment